1
วิธีการเปลี่ยนระบบCCTV ควรเลือกใช้กล้องIP CAMERA ที่ยังผลิตและวางจำหน่ายอยู่เพราะจะมีประโยชน์อย่างมากถ้ากล้องCCTV เสียซึ่งจะทำให้ท่านหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ง่ายกว่าการหาซื้อCCTV ซึ่งหยุดผลิตแล้วเช่นกล้องวงจรปิด ระบบอนาล็อกถ้าท่านได้ยังเลือกใช้กล้องวงจรปิด

Comments

  1. 0
    pranati2017

    pranati2017 79 days ago Permalink

    We provide Home Construction loan for Bkhata, Ekhata and Panchayat Khata property call @ 9964563600 / 9008133998. 100% loan sanction with nationalized and MNC Bank with No processing fees. We also do construction and renovation with loan facility.

Who Upvoted this Story